torsdag 13 september 2012

Manifest för en introvert revolution (utkast)

Ibland undrar jag vad jag egentligen vill.
Därför ska jag börja fundera på det här.

Barn ska få vara sig själva
Det viktigaste är att barn som är introverta får vara sig själva, att ingen tvingar ut dem i sociala aktiviteter, att de inte får höra att de måste ha fler vänner och att de får tid att vila upp sig i ensamhet.
Tänk vilket helvete en introvert fyraåring kan ha på förskolan om inte personalen har tillräcklig respekt, om dagarna är långa, om miljön är dålig. Tänk vilken skada det kan göra om en sjuåring ständigt får höra att han är blyg, att han borde bli mer aktiv, social och pratsam.
Om introverta barn får vara sig själva tror jag att vi i framtiden kommer att få fler introverta ledare och i förlängningen ett bättre samhälle.

Möten måste bli kreativa
Allt för många föräldramöten, jobbmöten och andra sammankomster har som enda inslag att man träffas i en stor grupp. Då missar man oerhört mycket synpunkter.
Dessa möten kan kompletteras med att deltagarna lämnar in skriftliga synpunkter, eller med att man träffas i små grupper om tre eller fyra personer högst.

Anpassade arbetsplatser
Visst kan öppna kontorslandskap vara bra, men de måste kompletteras med en möjlighet för de som vill att arbeta ensamma. Samt med vilorum.

Fler offentliga fristäder
Städer behöver fler bibliotek, fler parker och fler rum för andakt. Man behöver inte vara religiös för att gå in i en kyrka och sitta där en stund, det räcker att vara introvert.

En förening
En förening som arbetar för att motverka fördomar och sprida introverta värderingar, vad nu det är för något. En förening som också har en hemsida med relevant information och forum.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar