söndag 16 september 2012

Introvertpepp

Introverta har ett rikt inre liv, vet värdet i att stanna och lukta på blommorna, älskar kunskap och att lära sig saker, tänker okonventionellt, är kreativa, är empatiska, kan lyssna och ställa frågor, är bra på samtal, klarar av och kan njuta av ensamhet, är ödmjuka, har goda vanor, är bra medborgare och är bra vänner.
Fritt ur boken The Hidden Gifts of the Introverted Child av Marti Olsen Laney.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar